Stop navigatie

Code aanvullen

01 - Blink

Vul in onderstaand programma zelf de coderegels in. Boven elke regel staat in commentaar beschreven wat de instructie moet doen.

// stel pin 13 in om een led uit te lezen
ledPin = ;

void setup(){

   // Stel pin 13 in als een digitale uitgang
    ;

}

void loop(){

  //zet de led aan
  ;

  //wacht 1 seconde (1000ms)
  ;

  //zet de led uit
  ;

  //wacht 1 seconde
   ;

}

JavaScript Inschakelen

02 - DigitalReadSerial

Lees de alinea hieronder en vul de ontbrekende woorden in.

// maak een variabele btnPin aan die bijhoudt dat digitale pin 2 met de drukknop verbonden is.
pushButton = 2;

void setup() {

  // start de seriële poort tegen 9600bits per seconde
   ;

  // configureer de btnPin als digitale ingang.
  ;
}

void loop() {

  // lees de toestand van de digitale ingang
  int btnState = ;

  // druk de toestand van de btnPin af via de seriële poort
  ;

  // bouw een vertraging in van 1ms voor stabiliteit
  ;
}

JavaScript Inschakelen

03 - AnalogReadSerial

Lees de alinea hieronder en vul de ontbrekende woorden in.

void setup() {

  // start de seriële poort tegen 9600 bits per seconde
  ;

}

void loop() {

  // lees de toestand van analoge pin 0:
  sensorValue = ;

  // print out the value you read:
  ;

  //vertraging van 1ms voor stabiliteit
  ;

}

JavaScript Inschakelen

04 - Fade

Lees de alinea hieronder en vul de ontbrekende woorden in.

// ledPin variabele om PWM pin nummer 9 bij te houden
ledPin = 9 ;

// Variabele brightness die de actuele lichtintensiteit bijhoudt.
brightness = 0 ;

// Variabele fadeAmount die bijhoudt hoeveel de lichtsterkte wordt aangepast telkens deze de loop doorloopt
fadeAmount = 5 ;

void setup() {
  // declare pin 9 to be an output:
  ;
}

void loop() {
  // set the brightness of pin 9:
  ;

  // change the brightness for next time through the loop:
  brightness = + ;

  // verander de polariteit van de variabele brightness wanneer die de grenswaarden 0 of 255 bereikt.:
  if ( || ) {
    ;

  }

  // vertraging van 30ms om het dimmend effect te zien
  ;

}

JavaScript Inschakelen

Dit artikel valt onder de licensiebepalingen van Creative Commons Naamsvermelding Gelijk delen Licentie 4.0