Technology

Electronics

De transistor als schakelaar

De transistor

De transistor als schakelaar

Een transistor is een stroomversterker met 3 aansluitingen: basis, emitter en collector. 

Een ingangsstroom op de basis zal versterkt worden naar een stroom van de collector naar de emitter. De versterkingsfactor wordt aangeduid als hFE of BetaDc en kan je terugvinden in de datasheet van de component.

LaTeX: I_C=I_B\cdot\beta_{DC} 

Transistoren worden gebruikt om zware belastingen te schakelen en vermogens te versterken. In deze cursus leren we de transistor gebruiken als schakelaar om belastingen te schakelen met een Arduino zonder dat deze microcontroller overbelast wordt. Hiervoor zullen we gebruik maken van volgend circuit.

Indien de transistor als schakelaar gebruikt wordt zal deze steeds in saturatie werken. Dit wil zeggen dat deze zijn maximale stroom in de collector zal uitsturen. Deze stroom wordt bepaald door de spanning en weerstand aan de collectorzijde.

BJT-amp-basic.JPG  

Een spanning LaTeX: V_{BB}  wordt verdeeld over de basisweerstand ( LaTeX: U_{R1} ) en spanning tussen de basis en emitter van de transistor ( LaTeX: U_{BE} ). Om de transistor in geleiding te brengen wordt LaTeX: U_{BE}=0.7V. Een trucje om dit te onthouden is het pijltje in het transistorsymbool te bezien als een diode tussen basis en collector.

LaTeX: U_{BE}=0.7V

LaTeX: V_{BB}=U_{R_B}-U_{BE}

De spanning over weerstand RB zal een bepaalde stroom doen vloeien. Deze stroom zal versterkt worden naar een collectorstroom.

LaTeX: I_C=I_B\cdot\beta_{DC}

De maximale collectorstroom wordt ingesteld door de weerstand in de collector. Indien men aan de basis een stroom instelt die resulteert in een collector stroom die groter is dan deze maximale waarde dan wordt de collectorstroom begrensd. In dat geval spreken we van verzadiging.

LaTeX: I_{C,\max}=\frac{U_{R_2}}{R_2}