Technology

Electronics

Wet van Ohm

De verhouding tussen spanning, stroom en weerstand

Indien een batterij met een bepaalde spanning, wordt verbonden met een geleider met een bepaalde weerstand, kan er een bepaalde stroom vloeien. Spanning is de kracht die de lading verplaatst en dus stroom veroorzaakt. Hoe makkelijk deze lading verplaatst wordt is afhankelijk van de weerstand die de stroom ondervindt.

De stroom is dus afhankelijk van zowel spanning als weerstand. De verhouding tussen deze 3 grootheden noemt men de wet van Ohm en wordt voorgesteld door onderstaande formule.

LaTeX: Spanning\:=\:Stroom\:\cdot\:Weerstand

LaTeX: V\:=\:I\:\cdot\:R

Deze wiskundige uitdrukking is makkelijk te transformeren met volgend geheugensteuntje. Indien 2 grootheden gekend zijn kan je dus steeds de 3e berekenen.

 

Voorbeeld 1

We hebben een batterij van 9V die we verbinden met behulp van een weerstand van 100 Ohm. Hoe groot is de stroom die zal vloeien?

Voorbeeld 2

Een student heeft een bepaalde schakeling gebouwd die gevoed wordt met een spanning van 12V. De stroom die door deze schakeling vloeit meet 10mA. Hoe groot is de weerstand van het circuit?