Technology

Electronics

Inhoudsopgave

  1. Spanning
  2. Stroom
  3. Weerstand

Spanning, stroom en weerstand

Spanning

Moleculen bestaan uit een kern omring door negatief geladen elektronen. Door elektronen toe te voegen worden deze meer negatief geladen. Anderzijds zal, indien we elektronen verwijderen, het molecuul meer positief geladen worden. Hierdoor krijgen we positief en negatief geladen deeltjes.

Geladen deeltjes.png

Deeltjes met dezelfde lading stoten mekaar af. Tegengestelde ladingen trekken mekaar aan. 

Geladen deeltjes2.png

Spanning is potentiële energie die ontstaat indien we hoeveelheid tegengestelde ladingen een afstand van mekaar scheiden. Hoe meer lading er gescheiden is, hoe groter de spanning. Dit komt overeen met de positieve en negatieve kant van een batterij.

Spanning.png

Een spanning zullen we in wiskundige vergelijkingen noteren als V en de grootte van de spanning uitdrukken in Volt [V].

  • Grootheid = V
  • Si-eenheid = Volt [V]

Stroom

Een batterij bevat potentiële energie in de vorm van spanning. Deze energie willen we graag benutten. Dit kunnen we door de tegengestelde ladingen naar mekaar toe te laten vloeien. Het verplaatsen van lading van de ene kant naar de andere noemen we elektrische stroom. Het kanaal waardoor deze stroom loopt is de geleider.

 

Stroom.png

Deze cursus hanteert conventionele stroom. Hierbij beschouwen we stroom als positief geladen deeltjes die van de positieve kant naar de negatieve kant vloeien. We vermelden dit daar je online ook elektronenstroom kan tegenkomen waarbij men spreekt over verplaatsing van negatieve deeltjes.

De richting van de stroom is afhankelijk van de aangesloten spanning.

Een stroom zullen we in wiskundige vergelijkingen noteren als I en de stroomsterkte uitdrukken in Ampère [A]

  • Grootheid = I
  • Si-eenheid = Ampère [A]

Bij elektronica komen voornamelijk kleine stromen voor en spreekt men vooral over milliampère [mA] en micro ampère [µA].

Weerstand

Een stroom was dus het verplaatsen van elektrische lading. Maar we kunnen niet alle lading in 1 keer transporteren. Een geleider met een grote doorsnede kan meer lading tegelijkertijd verplaatsen dan een dunne. Deze belemmering noemen we elektrische weerstand.

Weerstand maakt het moeilijker voor lading om zich van de ene kant naar de andere te verplaatsen. Hoe groter de weerstand van de geleider, hoe lager de stroom erdoor.

Stroom2.png

Weerstand zullen we in wiskundige vergelijkingen noteren als R en de grootte van de weerstand uitdrukken in Ohm [Ω]

  • Grootheid = R
  • Si-eenheid = Ohm [Ω]