Stop navigatie

Weerstandsnetwerken

Serieschakelingen

Complete all the trials to finish the activity.

1

In deze oefeningenreeks krijg je een aantal oefeningen op serieweerstanden.

Hoeveel Ohm os 10 Ohm?

%E9%B0%F3%E1%FB%F5%FC%F3%E6%E7%E0%F3%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%D5%F3%FF%F7%B0%A8%B0%F6%F7%E1%F3%F4%FB%FD%B0%BE%B0%F6%F7%E1%F3%F4%FB%FD%C6%FB%E6%FE%F7%B0%A8%B0%C1%F7%E0%FB%F7%E1%F1%FA%F3%F9%F7%FE%FB%FC%F5%F7%FC%B0%BE%B0%F6%F7%E1%F3%F4%FB%FD%C6%FB%FF%F7%B0%A8%A6%A2%BE%B0%F6%F7%E1%F3%F4%FB%FD%C6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F6%F7%E1%F3%F4%FB%FD%C1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%C1%F7%E0%FB%F7%FF%F3%FC%E1%B0%BE%B0%F6%F7%E1%F3%F4%FB%FD%C1%FD%FE%E4%F7%F6%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%F6%F7%E1%F3%F4%FB%FD%D6%F7%E1%F1%E0%FB%E2%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%AE%E2%AC%DB%FC%B2%F6%F7%E8%F7%B2%FD%F7%F4%F7%FC%FB%FC%F5%F7%FC%E0%F7%F7%F9%E1%B2%F9%E0%FB%F8%F5%B2%F8%F7%B2%F7%F7%FC%B2%F3%F3%FC%E6%F3%FE%B2%FD%F7%F4%F7%FC%FB%FC%F5%F7%FC%B2%FD%E2%B2%E1%F7%E0%FB%F7%E5%F7%F7%E0%E1%E6%F3%FC%F6%F7%FC%BC%AE%BD%E2%AC%B0%BE%B0%FB%FC%E1%E6%E0%E7%F1%E6%FB%FD%FC%E1%D7%EA%F7%B0%A8%B0%AE%E2%AC%D1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F7%B2%F3%FE%FE%B2%E6%FA%F7%B2%E6%E0%FB%F3%FE%E1%B2%E6%FD%B2%F4%FB%FC%FB%E1%FA%B2%E6%FA%F7%B2%F3%F1%E6%FB%E4%FB%E6%EB%BC%AE%BD%E2%AC%B0%BE%B0%FB%FC%E1%E6%E0%E7%F1%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%B0%D1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F7%B2%F3%FE%FE%B2%E6%FA%F7%B2%E6%E0%FB%F3%FE%E1%B2%E6%FD%B2%F4%FB%FC%FB%E1%FA%B2%E6%FA%F7%B2%F3%F1%E6%FB%E4%FB%E6%EB%BC%B2%B0%BE%B0%E1%FA%FD%E5%DF%FB%FC%FB%FF%FB%E8%F7%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%F1%FA%F3%FE%FE%F7%FC%F5%F7%E1%D5%F3%FF%F7%B0%A8%C9%E9%B0%F6%F7%E1%F1%E0%FB%E2%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%AE%E2%AC%DA%FD%F7%E4%F7%F7%FE%B2%DD%FA%FF%B2%FD%E1%B2%A3%A2%B2%DD%FA%FF%AD%AE%BD%E2%AC%B0%BE%B0%E6%FB%E6%FE%F7%B0%A8%B0%DD%F7%F4%B2%A3%B0%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%A3%A2%B0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%C1%FA%FD%E5%B0%A8%BF%A3%BE%B0%F1%FE%E7%F7%E1%B0%A8%C9%E9%B0%F1%FE%E7%F7%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A7%EF%BE%E9%B0%F1%FE%E7%F7%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A3%A2%EF%BE%E9%B0%F1%FE%E7%F7%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A3%A7%EF%CF%EF%CF%BE%B0%E6%FB%E6%FE%F7%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%E1%B0%A8%E9%B0%FF%E1%F5%C1%E6%F3%E0%E6%D5%F3%FF%F7%B0%A8%B0%D1%FE%FB%F1%F9%B2%FA%F7%E0%F7%B2%E6%FD%B2%E1%E6%F3%E0%E6%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%E7%F0%FF%FB%E6%B0%A8%B0%C4%F7%E0%E8%F7%FC%F6%F7%FC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DB%FC%F4%FD%E0%FF%F3%E6%FB%FD%FC%DE%FD%FD%F9%FB%FC%F5%B0%A8%B0%D1%FD%FD%FE%B3%B2%C6%FA%F7%B2%FB%FC%F4%FD%E0%FF%F3%E6%FB%FD%FC%B2%EB%FD%E7%B2%E5%F7%E0%F7%B2%FE%FD%FD%F9%FB%FC%F5%B2%F4%FD%E0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C2%FE%F3%EB%C1%E6%F3%E0%E6%B0%A8%B0%D1%FE%FB%F1%F9%B2%FA%F7%E0%F7%B2%E6%FD%B2%E2%FE%F3%EB%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DF%FB%FC%FB%FF%FB%E8%F7%B0%A8%B0%DF%FB%FC%FB%FF%FB%E8%F7%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DF%F3%EA%FB%FF%FB%E8%F7%B0%A8%B0%DF%F3%EA%FB%FF%FB%E8%F7%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C6%FB%FF%F7%B0%A8%B0%C6%FB%FF%F7%B2%E2%F7%E0%B2%E3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DC%FD%DB%FF%F3%F5%F7%B0%A8%B0%DC%FD%B2%E2%FB%F1%E6%E7%E0%F7%B2%E3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%E7%F1%F1%F7%E1%E1%F7%E1%B0%A8%B0%C0%FB%F5%FA%E6%B3%B2%EE%B2%D7%EA%F1%F7%FE%FE%F7%FC%E6%B3%B2%EE%B2%D5%E0%F7%F3%E6%B3%B2%EE%B2%C4%F7%E0%EB%B2%F5%FD%FD%F6%B3%B2%EE%B2%C2%F7%E0%F4%F7%F1%E6%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D4%F3%FB%FE%E7%E0%F7%E1%B0%A8%B0%DB%E6%B2%E5%F3%E1%B2%FC%FD%E6%B2%E6%FA%F3%E6%B3%B2%EE%B2%DB%FC%F1%FD%E0%E0%F7%F1%E6%B3%B2%EE%B2%DC%FD%E6%B2%F1%FD%E0%E0%F7%F1%E6%B3%B2%EE%B2%C1%FD%E0%E0%EB%B3%B2%EE%B2%D7%E0%E0%FD%E0%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DB%FC%F4%FD%E0%FF%F3%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%D3%F3%FC%E5%FB%F8%E8%FB%FC%F5%F7%FC%B0%BE%B0%FF%F5%E1%C1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%DD%E2%FE%FD%E1%E1%FB%FC%F5%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D6%F3%E6%F7%B0%A8%B0%D6%F3%E6%E7%FF%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D6%F7%E1%F3%F4%FB%FD%B0%A8%B0%D1%FA%F3%FE%FE%F7%FC%F5%F7%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D1%FA%F3%FE%FE%F7%FC%F5%F7%B0%A8%B0%C6%E0%FB%F3%FE%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D1%FA%F3%FE%FE%F7%FC%F5%F7%E1%D1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F7%F6%B0%A8%B0%D1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F7%F6%B2%E6%E0%FB%F3%FE%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%E6%F3%E0%E6%C6%FB%FF%F7%B0%A8%B0%C1%E6%F3%E0%E6%FB%FC%F5%B2%E6%FB%FF%F7%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C0%F7%F3%F6%C6%FB%FF%F7%B0%A8%B0%C0%F7%F3%F6%B2%E6%FA%F7%B2%FB%FC%E1%E6%E0%E7%F1%E6%FB%FD%FC%E1%B2%F3%FC%F6%B2%F1%FE%FB%F1%F9%B2%FD%FC%B2%F3%B2%E6%E0%FB%F3%FE%B2%E5%FA%F7%FC%B2%EB%FD%E7%B5%E0%F7%B2%E0%F7%F3%F6%EB%B2%E6%FD%B2%E2%FE%F3%EB%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D1%FA%F3%FE%FE%F7%FC%F5%F7%E1%D3%FE%FE%D1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F7%F6%B0%A8%B0%CB%FD%E7%B5%E4%F7%B2%F1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F7%F6%B2%F3%FE%FE%B2%E6%FA%F7%B2%E6%E0%FB%F3%FE%E1%B3%B2%CB%FD%E7%B2%F1%F3%FC%B2%FC%FD%E5%B2%F1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F7%B2%E6%FA%F7%B2%F5%F3%FF%F7%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D6%F7%E1%F3%F4%FB%FD%C1%FD%FE%E4%F7%F6%B0%A8%B0%CB%FD%E7%B2%FF%F3%F6%F7%B2%FB%E6%B3%B2%CB%FD%E7%B2%F1%F3%FC%B2%E0%F7%E1%E6%F3%E0%E6%B2%E6%FD%B2%E2%FE%F3%EB%B2%F3%F5%F3%FB%FC%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D6%F7%E1%F3%F4%FB%FD%C1%FD%FE%E4%F7%F6%A3%B0%A8%B0%CB%FD%E7%B2%E1%FD%FE%E4%F7%F6%B2%E6%FA%F7%B2%E6%E0%FB%F3%FE%B3%B2%D1%FD%FC%F5%E0%F3%E6%E7%FE%F3%E6%FB%FD%FC%E1%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%FC%F6%C6%FB%FF%F7%B0%A8%B0%C6%FB%FF%F7%B2%DD%E4%F7%E0%BC%B2%C2%FE%F7%F3%E1%F7%B2%E0%F7%E1%E6%F3%E0%E6%B2%E6%FD%B2%E6%E0%EB%B2%F3%F5%F3%FB%FC%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%D7%E0%E0%FD%E0%B0%A8%B0%C1%FD%E0%E0%EB%BC%B2%C5%E0%FD%FC%F5%B2%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%D1%D7%E0%E0%FD%E0%B0%A8%B0%C1%FD%E0%E0%EB%BC%B2%C6%FA%F7%B2%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B2%FB%E1%B2%E5%E0%FD%FC%F5%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D1%FA%F3%FE%FE%F7%FC%F5%F7%C1%FD%FE%E4%F7%F6%B0%A8%B0%CB%FD%E7%B2%E1%FD%FE%E4%F7%F6%B2%E6%FA%FB%E1%B2%E6%E0%FB%F3%FE%B3%B2%C2%FE%F7%F3%E1%F7%B2%E1%F7%FE%F7%F1%E6%B2%F3%FC%FD%E6%FA%F7%E0%B2%FD%FC%F7%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D6%F7%E1%F3%F4%FB%FD%C0%F7%F0%FD%FD%E6%B0%A8%B0%C0%F7%E1%E6%F3%E0%E6%B2%E6%FA%F7%B2%F5%F3%FF%F7%B2%F3%FC%F6%B2%E6%FA%F7%B2%E1%E6%F3%E0%E6%FB%FC%F5%B2%E6%FB%FF%F7%AD%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F7%D3%FE%FE%D1%FA%F3%FE%FE%F7%FC%F5%F7%F6%B0%A8%B0%CB%FD%E7%B2%FF%E7%E1%E6%B2%F1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F7%B2%F3%FE%FE%B2%E6%FA%F7%B2%E6%E0%FB%F3%FE%E1%B2%E6%FD%B2%F4%FB%FC%FB%E1%FA%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%FD%FE%E4%F7%F6%D1%FA%F3%FE%FE%F7%FC%F5%F7%B0%A8%B0%CB%FD%E7%B2%F3%FE%E0%F7%F3%F6%EB%B2%F1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F7%F6%B2%E6%FA%FB%E1%B2%E6%E0%FB%F3%FE%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C5%E0%FB%E6%F7%D1%FA%F3%FE%FE%F7%FC%F5%F7%B0%A8%B0%D1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F7%B2%E6%FA%F7%B2%E6%E0%FB%F3%FE%BC%B2%C5%E0%FB%E6%F7%B2%E6%FA%F7%B2%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%FC%F6%C6%FB%FF%F7%C0%F7%E1%E6%F3%E0%E6%B0%A8%B0%C6%FB%FF%F7%B2%DD%E4%F7%E0%BC%B2%C2%FE%F7%F3%E1%F7%B2%E0%F7%E1%E6%F3%E0%E6%B2%E6%FD%B2%E6%E0%EB%B2%F3%F5%F3%FB%FC%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C0%F7%F0%FD%FD%E6%B0%A8%B0%DA%F7%E0%E1%E6%F3%E0%E6%F7%FC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DA%F7%FE%E2%B0%A8%B0%DA%F7%FE%E2%B0%EF%EF
Uw browser is niet compatibel met deze tool.

Parallelschakelingen

Complete all the trials to finish the activity.

1

In deze reeks krijg je oefeningen over parallelschakelingen

lazlzdfkldsgf

%E9%B0%F3%E1%FB%F5%FC%F3%E6%E7%E0%F3%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%D5%F3%FF%F7%B0%A8%B0%F6%F7%E1%F3%F4%FB%FD%B0%BE%B0%F6%F7%E1%F3%F4%FB%FD%C6%FB%E6%FE%F7%B0%A8%B0%C2%F3%E0%F3%FE%FE%F7%FE%E1%F1%FA%F3%F9%F7%FE%FB%FC%F5%F7%FC%B0%BE%B0%F6%F7%E1%F3%F4%FB%FD%C6%FB%FF%F7%B0%A8%A6%A2%BE%B0%F6%F7%E1%F3%F4%FB%FD%C6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F6%F7%E1%F3%F4%FB%FD%C1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%C2%F3%E0%F3%FE%FE%F7%FE%FF%F3%FC%E1%B0%BE%B0%F6%F7%E1%F3%F4%FB%FD%C1%FD%FE%E4%F7%F6%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%F6%F7%E1%F3%F4%FB%FD%D6%F7%E1%F1%E0%FB%E2%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%AE%E2%AC%DB%FC%B2%F6%F7%E8%F7%B2%E0%F7%F7%F9%E1%B2%F9%E0%FB%F8%F5%B2%F8%F7%B2%FD%F7%F4%F7%FC%FB%FC%F5%F7%FC%B2%FD%E4%F7%E0%B2%E2%F3%E0%F3%FE%FE%F7%FE%E1%F1%FA%F3%F9%F7%FE%FB%FC%F5%F7%FC%AE%BD%E2%AC%B0%BE%B0%FB%FC%E1%E6%E0%E7%F1%E6%FB%FD%FC%E1%D7%EA%F7%B0%A8%B0%AE%E2%AC%D1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F7%B2%F3%FE%FE%B2%E6%FA%F7%B2%E6%E0%FB%F3%FE%E1%B2%E6%FD%B2%F4%FB%FC%FB%E1%FA%B2%E6%FA%F7%B2%F3%F1%E6%FB%E4%FB%E6%EB%BC%AE%BD%E2%AC%B0%BE%B0%FB%FC%E1%E6%E0%E7%F1%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%B0%D1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F7%B2%F3%FE%FE%B2%E6%FA%F7%B2%E6%E0%FB%F3%FE%E1%B2%E6%FD%B2%F4%FB%FC%FB%E1%FA%B2%E6%FA%F7%B2%F3%F1%E6%FB%E4%FB%E6%EB%BC%B2%B0%BE%B0%E1%FA%FD%E5%DF%FB%FC%FB%FF%FB%E8%F7%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%F1%FA%F3%FE%FE%F7%FC%F5%F7%E1%D5%F3%FF%F7%B0%A8%C9%E9%B0%F6%F7%E1%F1%E0%FB%E2%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%AE%E2%AC%FE%F3%E8%FE%E8%F6%F4%F9%FE%F6%E1%F5%F4%AE%BD%E2%AC%B0%BE%B0%E6%FB%E6%FE%F7%B0%A8%B0%DD%F7%F4%B2%A3%B0%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%A3%A2%B0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%C1%FA%FD%E5%B0%A8%BF%A3%BE%B0%F1%FE%E7%F7%E1%B0%A8%C9%E9%B0%F1%FE%E7%F7%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A7%EF%BE%E9%B0%F1%FE%E7%F7%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A3%A2%EF%BE%E9%B0%F1%FE%E7%F7%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A3%A7%EF%CF%EF%CF%BE%B0%E6%FB%E6%FE%F7%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%E1%B0%A8%E9%B0%FF%E1%F5%C1%E6%F3%E0%E6%D5%F3%FF%F7%B0%A8%B0%D1%FE%FB%F1%F9%B2%FA%F7%E0%F7%B2%E6%FD%B2%E1%E6%F3%E0%E6%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%E7%F0%FF%FB%E6%B0%A8%B0%C4%F7%E0%E8%F7%FC%F6%F7%FC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DB%FC%F4%FD%E0%FF%F3%E6%FB%FD%FC%DE%FD%FD%F9%FB%FC%F5%B0%A8%B0%D1%FD%FD%FE%B3%B2%C6%FA%F7%B2%FB%FC%F4%FD%E0%FF%F3%E6%FB%FD%FC%B2%EB%FD%E7%B2%E5%F7%E0%F7%B2%FE%FD%FD%F9%FB%FC%F5%B2%F4%FD%E0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C2%FE%F3%EB%C1%E6%F3%E0%E6%B0%A8%B0%D1%FE%FB%F1%F9%B2%FA%F7%E0%F7%B2%E6%FD%B2%E2%FE%F3%EB%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DF%FB%FC%FB%FF%FB%E8%F7%B0%A8%B0%DF%FB%FC%FB%FF%FB%E8%F7%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DF%F3%EA%FB%FF%FB%E8%F7%B0%A8%B0%DF%F3%EA%FB%FF%FB%E8%F7%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C6%FB%FF%F7%B0%A8%B0%C6%FB%FF%F7%B2%E2%F7%E0%B2%E3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DC%FD%DB%FF%F3%F5%F7%B0%A8%B0%DC%FD%B2%E2%FB%F1%E6%E7%E0%F7%B2%E3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%E7%F1%F1%F7%E1%E1%F7%E1%B0%A8%B0%C0%FB%F5%FA%E6%B3%B2%EE%B2%D7%EA%F1%F7%FE%FE%F7%FC%E6%B3%B2%EE%B2%D5%E0%F7%F3%E6%B3%B2%EE%B2%C4%F7%E0%EB%B2%F5%FD%FD%F6%B3%B2%EE%B2%C2%F7%E0%F4%F7%F1%E6%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D4%F3%FB%FE%E7%E0%F7%E1%B0%A8%B0%DB%E6%B2%E5%F3%E1%B2%FC%FD%E6%B2%E6%FA%F3%E6%B3%B2%EE%B2%DB%FC%F1%FD%E0%E0%F7%F1%E6%B3%B2%EE%B2%DC%FD%E6%B2%F1%FD%E0%E0%F7%F1%E6%B3%B2%EE%B2%C1%FD%E0%E0%EB%B3%B2%EE%B2%D7%E0%E0%FD%E0%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DB%FC%F4%FD%E0%FF%F3%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%D3%F3%FC%E5%FB%F8%E8%FB%FC%F5%F7%FC%B0%BE%B0%FF%F5%E1%C1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%DD%E2%FE%FD%E1%E1%FB%FC%F5%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D6%F3%E6%F7%B0%A8%B0%D6%F3%E6%E7%FF%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D6%F7%E1%F3%F4%FB%FD%B0%A8%B0%D1%FA%F3%FE%FE%F7%FC%F5%F7%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D1%FA%F3%FE%FE%F7%FC%F5%F7%B0%A8%B0%C6%E0%FB%F3%FE%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D1%FA%F3%FE%FE%F7%FC%F5%F7%E1%D1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F7%F6%B0%A8%B0%D1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F7%F6%B2%E6%E0%FB%F3%FE%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%E6%F3%E0%E6%C6%FB%FF%F7%B0%A8%B0%C1%E6%F3%E0%E6%FB%FC%F5%B2%E6%FB%FF%F7%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C0%F7%F3%F6%C6%FB%FF%F7%B0%A8%B0%C0%F7%F3%F6%B2%E6%FA%F7%B2%FB%FC%E1%E6%E0%E7%F1%E6%FB%FD%FC%E1%B2%F3%FC%F6%B2%F1%FE%FB%F1%F9%B2%FD%FC%B2%F3%B2%E6%E0%FB%F3%FE%B2%E5%FA%F7%FC%B2%EB%FD%E7%B5%E0%F7%B2%E0%F7%F3%F6%EB%B2%E6%FD%B2%E2%FE%F3%EB%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D1%FA%F3%FE%FE%F7%FC%F5%F7%E1%D3%FE%FE%D1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F7%F6%B0%A8%B0%CB%FD%E7%B5%E4%F7%B2%F1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F7%F6%B2%F3%FE%FE%B2%E6%FA%F7%B2%E6%E0%FB%F3%FE%E1%B3%B2%CB%FD%E7%B2%F1%F3%FC%B2%FC%FD%E5%B2%F1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F7%B2%E6%FA%F7%B2%F5%F3%FF%F7%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D6%F7%E1%F3%F4%FB%FD%C1%FD%FE%E4%F7%F6%B0%A8%B0%CB%FD%E7%B2%FF%F3%F6%F7%B2%FB%E6%B3%B2%CB%FD%E7%B2%F1%F3%FC%B2%E0%F7%E1%E6%F3%E0%E6%B2%E6%FD%B2%E2%FE%F3%EB%B2%F3%F5%F3%FB%FC%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D6%F7%E1%F3%F4%FB%FD%C1%FD%FE%E4%F7%F6%A3%B0%A8%B0%CB%FD%E7%B2%E1%FD%FE%E4%F7%F6%B2%E6%FA%F7%B2%E6%E0%FB%F3%FE%B3%B2%D1%FD%FC%F5%E0%F3%E6%E7%FE%F3%E6%FB%FD%FC%E1%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%FC%F6%C6%FB%FF%F7%B0%A8%B0%C6%FB%FF%F7%B2%DD%E4%F7%E0%BC%B2%C2%FE%F7%F3%E1%F7%B2%E0%F7%E1%E6%F3%E0%E6%B2%E6%FD%B2%E6%E0%EB%B2%F3%F5%F3%FB%FC%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%D7%E0%E0%FD%E0%B0%A8%B0%C1%FD%E0%E0%EB%BC%B2%C5%E0%FD%FC%F5%B2%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%D1%D7%E0%E0%FD%E0%B0%A8%B0%C1%FD%E0%E0%EB%BC%B2%C6%FA%F7%B2%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B2%FB%E1%B2%E5%E0%FD%FC%F5%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D1%FA%F3%FE%FE%F7%FC%F5%F7%C1%FD%FE%E4%F7%F6%B0%A8%B0%CB%FD%E7%B2%E1%FD%FE%E4%F7%F6%B2%E6%FA%FB%E1%B2%E6%E0%FB%F3%FE%B3%B2%C2%FE%F7%F3%E1%F7%B2%E1%F7%FE%F7%F1%E6%B2%F3%FC%FD%E6%FA%F7%E0%B2%FD%FC%F7%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D6%F7%E1%F3%F4%FB%FD%C0%F7%F0%FD%FD%E6%B0%A8%B0%C0%F7%E1%E6%F3%E0%E6%B2%E6%FA%F7%B2%F5%F3%FF%F7%B2%F3%FC%F6%B2%E6%FA%F7%B2%E1%E6%F3%E0%E6%FB%FC%F5%B2%E6%FB%FF%F7%AD%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F7%D3%FE%FE%D1%FA%F3%FE%FE%F7%FC%F5%F7%F6%B0%A8%B0%CB%FD%E7%B2%FF%E7%E1%E6%B2%F1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F7%B2%F3%FE%FE%B2%E6%FA%F7%B2%E6%E0%FB%F3%FE%E1%B2%E6%FD%B2%F4%FB%FC%FB%E1%FA%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%FD%FE%E4%F7%F6%D1%FA%F3%FE%FE%F7%FC%F5%F7%B0%A8%B0%CB%FD%E7%B2%F3%FE%E0%F7%F3%F6%EB%B2%F1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F7%F6%B2%E6%FA%FB%E1%B2%E6%E0%FB%F3%FE%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C5%E0%FB%E6%F7%D1%FA%F3%FE%FE%F7%FC%F5%F7%B0%A8%B0%D1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F7%B2%E6%FA%F7%B2%E6%E0%FB%F3%FE%BC%B2%C5%E0%FB%E6%F7%B2%E6%FA%F7%B2%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%FC%F6%C6%FB%FF%F7%C0%F7%E1%E6%F3%E0%E6%B0%A8%B0%C6%FB%FF%F7%B2%DD%E4%F7%E0%BC%B2%C2%FE%F7%F3%E1%F7%B2%E0%F7%E1%E6%F3%E0%E6%B2%E6%FD%B2%E6%E0%EB%B2%F3%F5%F3%FB%FC%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C0%F7%F0%FD%FD%E6%B0%A8%B0%DA%F7%E0%E1%E6%F3%E0%E6%F7%FC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DA%F7%FE%E2%B0%A8%B0%DA%F7%FE%E2%B0%EF%EF
Uw browser is niet compatibel met deze tool.

Gemengde schakelingen

Complete all the trials to finish the activity.

1

In deze challenge krijg je oefeningen of gemengde weerstandsnetwerken.

lmkdfjgmsdfjx

%E9%B0%F3%E1%FB%F5%FC%F3%E6%E7%E0%F3%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%D5%F3%FF%F7%B0%A8%B0%F6%F7%E1%F3%F4%FB%FD%B0%BE%B0%F6%F7%E1%F3%F4%FB%FD%C6%FB%E6%FE%F7%B0%A8%B0%D5%F7%FF%F7%FC%F5%F6%F7%B2%E1%F1%FA%F3%F9%F7%FE%FB%FC%F5%F7%FC%B0%BE%B0%F6%F7%E1%F3%F4%FB%FD%C6%FB%FF%F7%B0%A8%A6%A2%BE%B0%F6%F7%E1%F3%F4%FB%FD%C6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F6%F7%E1%F3%F4%FB%FD%C1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%DF%FB%EA%FF%F3%FC%E1%B0%BE%B0%F6%F7%E1%F3%F4%FB%FD%C1%FD%FE%E4%F7%F6%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%F6%F7%E1%F3%F4%FB%FD%D6%F7%E1%F1%E0%FB%E2%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%AE%E2%AC%DB%FC%B2%F6%F7%E8%F7%B2%F1%FA%F3%FE%FE%F7%FC%F5%F7%B2%F9%E0%FB%F8%F5%B2%F8%F7%B2%FD%F7%F4%F7%FC%FB%FC%F5%F7%FC%B2%FD%F4%B2%F5%F7%FF%F7%FC%F5%F6%F7%B2%E5%F7%F7%E0%E1%E6%F3%FC%F6%E1%FC%F7%E6%E5%F7%E0%F9%F7%FC%BC%AE%BD%E2%AC%B0%BE%B0%FB%FC%E1%E6%E0%E7%F1%E6%FB%FD%FC%E1%D7%EA%F7%B0%A8%B0%AE%E2%AC%D1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F7%B2%F3%FE%FE%B2%E6%FA%F7%B2%E6%E0%FB%F3%FE%E1%B2%E6%FD%B2%F4%FB%FC%FB%E1%FA%B2%E6%FA%F7%B2%F3%F1%E6%FB%E4%FB%E6%EB%BC%AE%BD%E2%AC%B0%BE%B0%FB%FC%E1%E6%E0%E7%F1%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%B0%D1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F7%B2%F3%FE%FE%B2%E6%FA%F7%B2%E6%E0%FB%F3%FE%E1%B2%E6%FD%B2%F4%FB%FC%FB%E1%FA%B2%E6%FA%F7%B2%F3%F1%E6%FB%E4%FB%E6%EB%BC%B2%B0%BE%B0%E1%FA%FD%E5%DF%FB%FC%FB%FF%FB%E8%F7%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%F1%FA%F3%FE%FE%F7%FC%F5%F7%E1%D5%F3%FF%F7%B0%A8%C9%E9%B0%F6%F7%E1%F1%E0%FB%E2%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%AE%E2%AC%FE%FF%F9%F6%F4%F8%F5%FF%E1%F6%F4%F8%EA%AE%BD%E2%AC%B0%BE%B0%E6%FB%E6%FE%F7%B0%A8%B0%DD%F7%F4%B2%A3%B0%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%A3%A2%B0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%C1%FA%FD%E5%B0%A8%BF%A3%BE%B0%F1%FE%E7%F7%E1%B0%A8%C9%E9%B0%F1%FE%E7%F7%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A7%EF%BE%E9%B0%F1%FE%E7%F7%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A3%A2%EF%BE%E9%B0%F1%FE%E7%F7%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A3%A7%EF%CF%EF%CF%BE%B0%E6%FB%E6%FE%F7%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%E1%B0%A8%E9%B0%FF%E1%F5%C1%E6%F3%E0%E6%D5%F3%FF%F7%B0%A8%B0%D1%FE%FB%F1%F9%B2%FA%F7%E0%F7%B2%E6%FD%B2%E1%E6%F3%E0%E6%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%E7%F0%FF%FB%E6%B0%A8%B0%C4%F7%E0%E8%F7%FC%F6%F7%FC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DB%FC%F4%FD%E0%FF%F3%E6%FB%FD%FC%DE%FD%FD%F9%FB%FC%F5%B0%A8%B0%D1%FD%FD%FE%B3%B2%C6%FA%F7%B2%FB%FC%F4%FD%E0%FF%F3%E6%FB%FD%FC%B2%EB%FD%E7%B2%E5%F7%E0%F7%B2%FE%FD%FD%F9%FB%FC%F5%B2%F4%FD%E0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C2%FE%F3%EB%C1%E6%F3%E0%E6%B0%A8%B0%D1%FE%FB%F1%F9%B2%FA%F7%E0%F7%B2%E6%FD%B2%E2%FE%F3%EB%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DF%FB%FC%FB%FF%FB%E8%F7%B0%A8%B0%DF%FB%FC%FB%FF%FB%E8%F7%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DF%F3%EA%FB%FF%FB%E8%F7%B0%A8%B0%DF%F3%EA%FB%FF%FB%E8%F7%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C6%FB%FF%F7%B0%A8%B0%C6%FB%FF%F7%B2%E2%F7%E0%B2%E3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DC%FD%DB%FF%F3%F5%F7%B0%A8%B0%DC%FD%B2%E2%FB%F1%E6%E7%E0%F7%B2%E3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%E7%F1%F1%F7%E1%E1%F7%E1%B0%A8%B0%C0%FB%F5%FA%E6%B3%B2%EE%B2%D7%EA%F1%F7%FE%FE%F7%FC%E6%B3%B2%EE%B2%D5%E0%F7%F3%E6%B3%B2%EE%B2%C4%F7%E0%EB%B2%F5%FD%FD%F6%B3%B2%EE%B2%C2%F7%E0%F4%F7%F1%E6%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D4%F3%FB%FE%E7%E0%F7%E1%B0%A8%B0%DB%E6%B2%E5%F3%E1%B2%FC%FD%E6%B2%E6%FA%F3%E6%B3%B2%EE%B2%DB%FC%F1%FD%E0%E0%F7%F1%E6%B3%B2%EE%B2%DC%FD%E6%B2%F1%FD%E0%E0%F7%F1%E6%B3%B2%EE%B2%C1%FD%E0%E0%EB%B3%B2%EE%B2%D7%E0%E0%FD%E0%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DB%FC%F4%FD%E0%FF%F3%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%D3%F3%FC%E5%FB%F8%E8%FB%FC%F5%F7%FC%B0%BE%B0%FF%F5%E1%C1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%DD%E2%FE%FD%E1%E1%FB%FC%F5%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D6%F3%E6%F7%B0%A8%B0%D6%F3%E6%E7%FF%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D6%F7%E1%F3%F4%FB%FD%B0%A8%B0%D1%FA%F3%FE%FE%F7%FC%F5%F7%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D1%FA%F3%FE%FE%F7%FC%F5%F7%B0%A8%B0%C6%E0%FB%F3%FE%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D1%FA%F3%FE%FE%F7%FC%F5%F7%E1%D1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F7%F6%B0%A8%B0%D1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F7%F6%B2%E6%E0%FB%F3%FE%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%E6%F3%E0%E6%C6%FB%FF%F7%B0%A8%B0%C1%E6%F3%E0%E6%FB%FC%F5%B2%E6%FB%FF%F7%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C0%F7%F3%F6%C6%FB%FF%F7%B0%A8%B0%C0%F7%F3%F6%B2%E6%FA%F7%B2%FB%FC%E1%E6%E0%E7%F1%E6%FB%FD%FC%E1%B2%F3%FC%F6%B2%F1%FE%FB%F1%F9%B2%FD%FC%B2%F3%B2%E6%E0%FB%F3%FE%B2%E5%FA%F7%FC%B2%EB%FD%E7%B5%E0%F7%B2%E0%F7%F3%F6%EB%B2%E6%FD%B2%E2%FE%F3%EB%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D1%FA%F3%FE%FE%F7%FC%F5%F7%E1%D3%FE%FE%D1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F7%F6%B0%A8%B0%CB%FD%E7%B5%E4%F7%B2%F1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F7%F6%B2%F3%FE%FE%B2%E6%FA%F7%B2%E6%E0%FB%F3%FE%E1%B3%B2%CB%FD%E7%B2%F1%F3%FC%B2%FC%FD%E5%B2%F1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F7%B2%E6%FA%F7%B2%F5%F3%FF%F7%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D6%F7%E1%F3%F4%FB%FD%C1%FD%FE%E4%F7%F6%B0%A8%B0%CB%FD%E7%B2%FF%F3%F6%F7%B2%FB%E6%B3%B2%CB%FD%E7%B2%F1%F3%FC%B2%E0%F7%E1%E6%F3%E0%E6%B2%E6%FD%B2%E2%FE%F3%EB%B2%F3%F5%F3%FB%FC%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D6%F7%E1%F3%F4%FB%FD%C1%FD%FE%E4%F7%F6%A3%B0%A8%B0%CB%FD%E7%B2%E1%FD%FE%E4%F7%F6%B2%E6%FA%F7%B2%E6%E0%FB%F3%FE%B3%B2%D1%FD%FC%F5%E0%F3%E6%E7%FE%F3%E6%FB%FD%FC%E1%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%FC%F6%C6%FB%FF%F7%B0%A8%B0%C6%FB%FF%F7%B2%DD%E4%F7%E0%BC%B2%C2%FE%F7%F3%E1%F7%B2%E0%F7%E1%E6%F3%E0%E6%B2%E6%FD%B2%E6%E0%EB%B2%F3%F5%F3%FB%FC%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%D7%E0%E0%FD%E0%B0%A8%B0%C1%FD%E0%E0%EB%BC%B2%C5%E0%FD%FC%F5%B2%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%D1%D7%E0%E0%FD%E0%B0%A8%B0%C1%FD%E0%E0%EB%BC%B2%C6%FA%F7%B2%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B2%FB%E1%B2%E5%E0%FD%FC%F5%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D1%FA%F3%FE%FE%F7%FC%F5%F7%C1%FD%FE%E4%F7%F6%B0%A8%B0%CB%FD%E7%B2%E1%FD%FE%E4%F7%F6%B2%E6%FA%FB%E1%B2%E6%E0%FB%F3%FE%B3%B2%C2%FE%F7%F3%E1%F7%B2%E1%F7%FE%F7%F1%E6%B2%F3%FC%FD%E6%FA%F7%E0%B2%FD%FC%F7%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D6%F7%E1%F3%F4%FB%FD%C0%F7%F0%FD%FD%E6%B0%A8%B0%C0%F7%E1%E6%F3%E0%E6%B2%E6%FA%F7%B2%F5%F3%FF%F7%B2%F3%FC%F6%B2%E6%FA%F7%B2%E1%E6%F3%E0%E6%FB%FC%F5%B2%E6%FB%FF%F7%AD%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F7%D3%FE%FE%D1%FA%F3%FE%FE%F7%FC%F5%F7%F6%B0%A8%B0%CB%FD%E7%B2%FF%E7%E1%E6%B2%F1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F7%B2%F3%FE%FE%B2%E6%FA%F7%B2%E6%E0%FB%F3%FE%E1%B2%E6%FD%B2%F4%FB%FC%FB%E1%FA%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%FD%FE%E4%F7%F6%D1%FA%F3%FE%FE%F7%FC%F5%F7%B0%A8%B0%CB%FD%E7%B2%F3%FE%E0%F7%F3%F6%EB%B2%F1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F7%F6%B2%E6%FA%FB%E1%B2%E6%E0%FB%F3%FE%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C5%E0%FB%E6%F7%D1%FA%F3%FE%FE%F7%FC%F5%F7%B0%A8%B0%D1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F7%B2%E6%FA%F7%B2%E6%E0%FB%F3%FE%BC%B2%C5%E0%FB%E6%F7%B2%E6%FA%F7%B2%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%FC%F6%C6%FB%FF%F7%C0%F7%E1%E6%F3%E0%E6%B0%A8%B0%C6%FB%FF%F7%B2%DD%E4%F7%E0%BC%B2%C2%FE%F7%F3%E1%F7%B2%E0%F7%E1%E6%F3%E0%E6%B2%E6%FD%B2%E6%E0%EB%B2%F3%F5%F3%FB%FC%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C0%F7%F0%FD%FD%E6%B0%A8%B0%DA%F7%E0%E1%E6%F3%E0%E6%F7%FC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DA%F7%FE%E2%B0%A8%B0%DA%F7%FE%E2%B0%EF%EF
Uw browser is niet compatibel met deze tool.

Dit artikel valt onder de licensiebepalingen van Creative Commons Naamsvermelding Gelijk delen Licentie 4.0