Stop navigatie

OefeningenDiodes

Diodes

Complete all the trials to finish the activity.

1

De volgende vragen bestaan uit oefeningen op diodes. Iedere vraag bestaat uit een schema, gegeven waardes en een vraagstelling.

Vul je berekeningen in zonder vermelding van de eenheid. De eenheid is gegeven in je vraagstelling.

Na deze oefenreeks typ je "Dobby is a free elf" in het tekstvak waarna je je resultaat krijgt.

Gegeven:

Gevraagd:
Bereken de vervangingsweerstand R1, druk uit in Ω.

Gegeven:

Gevraagd:
Bereken de vervangingsweerstand R1, druk uit in Ω.

Gegeven:

Gevraagd:
Bereken de uitgangsspanning Vout, druk uit in V.

Gegeven:

Gevraagd:
Bereken de uitgangsspanning Vout, druk uit in V.

Gegeven:

Gevraagd:
Bereken de vervangingsweerstand R1, druk uit in Ω.

%E9%B0%F3%E1%FB%F5%FC%F3%E6%E7%E0%F3%B0%A8%B0%B0%BE%B0%F3%E7%E6%FA%FD%E0%B0%A8%B0%B0%BE%B0%E6%EB%E2%F7%D5%F3%FF%F7%B0%A8%B0%F6%F7%E1%F3%F4%FB%FD%B0%BE%B0%F6%F7%E1%F3%F4%FB%FD%C6%FB%E6%FE%F7%B0%A8%B0%DD%F7%F4%F7%FC%FB%FC%F5%F7%FC%B2%FD%E2%B2%F6%FB%FD%F6%F7%E1%B0%BE%B0%F6%F7%E1%F3%F4%FB%FD%C6%FB%FF%F7%B0%A8%A7%A2%BE%B0%F6%F7%E1%F3%F4%FB%FD%C6%EB%E2%F7%B0%A8%A2%BE%B0%F6%F7%E1%F3%F4%FB%FD%C1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%D6%FD%F0%F0%EB%B2%FB%E1%B2%F3%B2%F4%E0%F7%F7%B2%F7%FE%F4%B0%BE%B0%F6%F7%E1%F3%F4%FB%FD%C1%FD%FE%E4%F7%F6%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%F6%F7%E1%F3%F4%FB%FD%D6%F7%E1%F1%E0%FB%E2%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%AE%E2%AC%D6%F7%B2%E4%FD%FE%F5%F7%FC%F6%F7%B2%E4%E0%F3%F5%F7%FC%B2%F0%F7%E1%E6%F3%F3%FC%B2%E7%FB%E6%B2%FD%F7%F4%F7%FC%FB%FC%F5%F7%FC%B2%FD%E2%B2%F6%FB%FD%F6%F7%E1%BC%B2%DB%F7%F6%F7%E0%F7%B2%E4%E0%F3%F3%F5%B2%F0%F7%E1%E6%F3%F3%E6%B2%E7%FB%E6%B2%F7%F7%FC%B2%E1%F1%FA%F7%FF%F3%BE%B2%F5%F7%F5%F7%E4%F7%FC%B2%E5%F3%F3%E0%F6%F7%E1%B2%F7%FC%B2%F7%F7%FC%B2%E4%E0%F3%F3%F5%E1%E6%F7%FE%FE%FB%FC%F5%BC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%C4%E7%FE%B2%F8%F7%B2%F0%F7%E0%F7%F9%F7%FC%FB%FC%F5%F7%FC%B2%FB%FC%B2%E8%FD%FC%F6%F7%E0%B2%E4%F7%E0%FF%F7%FE%F6%FB%FC%F5%B2%E4%F3%FC%B2%F6%F7%B2%F7%F7%FC%FA%F7%FB%F6%BC%B2%D6%F7%B2%F7%F7%FC%FA%F7%FB%F6%B2%FB%E1%B2%F5%F7%F5%F7%E4%F7%FC%B2%FB%FC%B2%F8%F7%B2%E4%E0%F3%F3%F5%E1%E6%F7%FE%FE%FB%FC%F5%BC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%DC%F3%B2%F6%F7%E8%F7%B2%FD%F7%F4%F7%FC%E0%F7%F7%F9%E1%B2%E6%EB%E2%B2%F8%F7%B2%CE%B0%AE%E1%E6%E0%FD%FC%F5%AC%D6%FD%F0%F0%EB%B2%FB%E1%B2%F3%B2%F4%E0%F7%F7%B2%F7%FE%F4%AE%BD%E1%E6%E0%FD%FC%F5%AC%CE%B0%B2%FB%FC%B2%FA%F7%E6%B2%E6%F7%F9%E1%E6%E4%F3%F9%B2%E5%F3%F3%E0%FC%F3%B2%F8%F7%B2%F8%F7%B2%E0%F7%E1%E7%FE%E6%F3%F3%E6%B2%F9%E0%FB%F8%F5%E6%BC%AE%BD%E2%AC%B0%BE%B0%FB%FC%E1%E6%E0%E7%F1%E6%FB%FD%FC%E1%D7%EA%F7%B0%A8%B0%AE%E2%AC%D1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F7%B2%F3%FE%FE%B2%E6%FA%F7%B2%E6%E0%FB%F3%FE%E1%B2%E6%FD%B2%F4%FB%FC%FB%E1%FA%B2%E6%FA%F7%B2%F3%F1%E6%FB%E4%FB%E6%EB%BC%AE%BD%E2%AC%B0%BE%B0%FB%FC%E1%E6%E0%E7%F1%E6%FB%FD%FC%E1%B0%A8%B0%D1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F7%B2%F3%FE%FE%B2%E6%FA%F7%B2%E6%E0%FB%F3%FE%E1%B2%E6%FD%B2%F4%FB%FC%FB%E1%FA%B2%E6%FA%F7%B2%F3%F1%E6%FB%E4%FB%E6%EB%BC%B2%B0%BE%B0%E1%FA%FD%E5%DF%FB%FC%FB%FF%FB%E8%F7%B0%A8%F4%F3%FE%E1%F7%BE%B0%F1%FA%F3%FE%FE%F7%FC%F5%F7%E1%D5%F3%FF%F7%B0%A8%C9%E9%B0%F6%F7%E1%F1%E0%FB%E2%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%AE%E6%F3%F0%FE%F7%B2%F0%FD%E0%F6%F7%E0%AF%CE%B0%A3%CE%B0%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%E5%FB%F6%E6%FA%A8%B2%A3%A2%A2%B7%A9%CE%B0%AC%CE%FC%AE%E6%F0%FD%F6%EB%AC%CE%FC%AE%E6%E0%AC%CE%FC%AE%E6%F6%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%E5%FB%F6%E6%FA%A8%B2%A7%A2%B7%A9%CE%B0%AC%AE%FB%FF%F5%B2%E1%E0%F1%AF%CE%B0%E0%F7%E1%FD%E7%E0%F1%F7%E1%BD%C2%FB%F1%E6%E7%E0%F7%A3%BC%E2%FC%F5%CE%B0%B2%F3%FE%E6%AF%CE%B0%CE%B0%B2%E5%FB%F6%E6%FA%AF%CE%B0%A1%A2%AA%CE%B0%B2%FA%F7%FB%F5%FA%E6%AF%CE%B0%A0%A7%A2%CE%B0%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%F6%FB%E1%E2%FE%F3%EB%A8%B2%F0%FE%FD%F1%F9%A9%B2%FF%F3%E0%F5%FB%FC%BF%FE%F7%F4%E6%A8%B2%F3%E7%E6%FD%A9%B2%FF%F3%E0%F5%FB%FC%BF%E0%FB%F5%FA%E6%A8%B2%F3%E7%E6%FD%A9%CE%B0%B2%BD%AC%AE%BD%E6%F6%AC%CE%FC%AE%E6%F6%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%E5%FB%F6%E6%FA%A8%B2%A7%A2%B7%A9%CE%B0%AC%CE%FC%AE%E2%AC%AE%E1%E6%E0%FD%FC%F5%AC%AE%E1%E2%F3%FC%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%E6%F7%EA%E6%BF%F6%F7%F1%FD%E0%F3%E6%FB%FD%FC%A8%B2%E7%FC%F6%F7%E0%FE%FB%FC%F7%A9%CE%B0%AC%D5%F7%F5%F7%E4%F7%FC%A8%AE%BD%E1%E2%F3%FC%AC%AE%BD%E1%E6%E0%FD%FC%F5%AC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%B2%F1%FE%F3%E1%E1%AF%CE%B0%F7%EA%F7%BF%FF%F3%E6%FA%BF%FB%FF%F5%CE%B0%AC%AE%FB%FF%F5%B2%F3%FE%E6%AF%CE%B0%CE%B0%B2%E1%E0%F1%AF%CE%B0%E0%F7%E1%FD%E7%E0%F1%F7%E1%BD%F7%CA%F7%CD%DE%F3%C6%F7%CA%CD%FF%F3%E6%FA%CD%A3%BC%A3%BC%F5%FB%F4%CE%B0%B2%E5%FB%F6%E6%FA%AF%CE%B0%AA%A2%CE%B0%B2%FA%F7%FB%F5%FA%E6%AF%CE%B0%A7%A6%CE%B0%B2%BD%AC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%B2%F1%FE%F3%E1%E1%AF%CE%B0%F7%EA%F7%BF%FF%F3%E6%FA%BF%FB%FF%F5%CE%B0%AC%AE%E1%E6%E0%FD%FC%F5%AC%D5%F7%E4%E0%F3%F3%F5%F6%A8%AE%BD%E1%E6%E0%FD%FC%F5%AC%AE%F0%E0%B2%BD%AC%D0%F7%E0%F7%F9%F7%FC%B2%F6%F7%B2%E4%F7%E0%E4%F3%FC%F5%FB%FC%F5%E1%E5%F7%F7%E0%E1%E6%F3%FC%F6%B2%C0%A3%BE%B2%F6%E0%E7%F9%B2%E7%FB%E6%B2%FB%FC2%u033B%BC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%BD%E6%F6%AC%CE%FC%AE%BD%E6%E0%AC%CE%FC%AE%BD%E6%F0%FD%F6%EB%AC%CE%FC%AE%BD%E6%F3%F0%FE%F7%AC%B0%BE%B0%E6%FB%E6%FE%F7%B0%A8%B0%D0%F7%E0%F7%F9%F7%FC%B2%F6%F7%B2%E5%F7%F7%E0%E1%E6%F3%FC%F6%E1%E5%F3%F3%E0%F6%F7%B2%FB%FC%B2%DD%FA%FF%B0%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%A3%A7%A2%B0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%C1%FA%FD%E5%B0%A8%BF%A3%BE%B0%F1%FE%E7%F7%E1%B0%A8%C9%E9%B0%F1%FE%E7%F7%B0%A8%B0%C0%CD%E4%B2%AF%B2%C0%CD%A3%B2%B9%B2%C0%CD%A0%B0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A1%EF%BE%E9%B0%F1%FE%E7%F7%B0%A8%B0%DB%B2%AF%B2%C4%CD%A3%BD%C0%CD%E4%B0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A7%EF%BE%E9%B0%F1%FE%E7%F7%B0%A8%B0%C4%CD%FD%E7%E6%B2%AF%B2%C7%CD%C0%A0%B2%B8%DB%B0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A3%A2%EF%CF%EF%BE%E9%B0%F6%F7%E1%F1%E0%FB%E2%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%AE%E6%F3%F0%FE%F7%B2%F0%FD%E0%F6%F7%E0%AF%CE%B0%A3%CE%B0%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%E5%FB%F6%E6%FA%A8%B2%A3%A2%A2%B7%A9%CE%B0%AC%CE%FC%AE%E6%F0%FD%F6%EB%AC%CE%FC%AE%E6%E0%AC%CE%FC%AE%E6%F6%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%E5%FB%F6%E6%FA%A8%B2%A7%A2%B7%A9%CE%B0%AC%AE%FB%FF%F5%B2%E1%E0%F1%AF%CE%B0%E0%F7%E1%FD%E7%E0%F1%F7%E1%BD%C2%FB%F1%E6%E7%E0%F7%A3%BC%E2%FC%F5%CE%B0%B2%F3%FE%E6%AF%CE%B0%CE%B0%B2%E5%FB%F6%E6%FA%AF%CE%B0%A1%A2%AA%CE%B0%B2%FA%F7%FB%F5%FA%E6%AF%CE%B0%A0%A7%A2%CE%B0%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%F6%FB%E1%E2%FE%F3%EB%A8%B2%F0%FE%FD%F1%F9%A9%B2%FF%F3%E0%F5%FB%FC%BF%FE%F7%F4%E6%A8%B2%F3%E7%E6%FD%A9%B2%FF%F3%E0%F5%FB%FC%BF%E0%FB%F5%FA%E6%A8%B2%F3%E7%E6%FD%A9%CE%B0%AC%AE%BD%E6%F6%AC%CE%FC%AE%E6%F6%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%E5%FB%F6%E6%FA%A8%B2%A7%A2%B7%A9%CE%B0%AC%CE%FC%AE%E2%AC%AE%E1%E6%E0%FD%FC%F5%AC%AE%E1%E2%F3%FC%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%E6%F7%EA%E6%BF%F6%F7%F1%FD%E0%F3%E6%FB%FD%FC%A8%B2%E7%FC%F6%F7%E0%FE%FB%FC%F7%A9%CE%B0%AC%D5%F7%F5%F7%E4%F7%FC%A8%AE%BD%E1%E2%F3%FC%AC%AE%BD%E1%E6%E0%FD%FC%F5%AC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%B2%F1%FE%F3%E1%E1%AF%CE%B0%F7%EA%F7%BF%FF%F3%E6%FA%BF%FB%FF%F5%CE%B0%AC%AE%FB%FF%F5%B2%F3%FE%E6%AF%CE%B0%CE%B0%B2%E1%E0%F1%AF%CE%B0%E0%F7%E1%FD%E7%E0%F1%F7%E1%BD%F7%CA%F7%CD%DE%F3%C6%F7%CA%CD%FF%F3%E6%FA%CD%A3%BC%F5%FB%F4%CE%B0%B2%E5%FB%F6%E6%FA%AF%CE%B0%AA%AA%CE%B0%B2%FA%F7%FB%F5%FA%E6%AF%CE%B0%A7%A7%CE%B0%AC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%AE%E1%E6%E0%FD%FC%F5%AC%D5%F7%E4%E0%F3%F3%F5%F6%A8%AE%BD%E1%E6%E0%FD%FC%F5%AC%AE%F0%E0%AC%D0%F7%E0%F7%F9%F7%FC%B2%F6%F7%B2%E4%F7%E0%E4%F3%FC%F5%FB%FC%F5%E1%E5%F7%F7%E0%E1%E6%F3%FC%F6%B2%C0%A3%BE%B2%F6%E0%E7%F9%B2%E7%FB%E6%B2%FB%FC%B4%FC%F0%E1%E2%A9%u033B%BC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%BD%E6%F6%AC%CE%FC%AE%BD%E6%E0%AC%CE%FC%AE%BD%E6%F0%FD%F6%EB%AC%CE%FC%AE%BD%E6%F3%F0%FE%F7%AC%B0%BE%B0%E6%FB%E6%FE%F7%B0%A8%B0%D0%F7%E0%F7%F9%F7%FC%B2%F6%F7%B2%E5%F7%F7%E0%E1%E6%F3%FC%F6%E1%E5%F3%F3%E0%F6%F7%B2%FB%FC%B2%DD%FA%FF%B0%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%A0%A3%A7%B0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%C1%FA%FD%E5%B0%A8%BF%A3%BE%B0%F1%FE%E7%F7%E1%B0%A8%C9%E9%B0%F1%FE%E7%F7%B0%A8%B0%C0%CD%E4%B2%AF%B2%C0%CD%A3%B2%B9%B2%C0%CD%A0%B0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A7%EF%BE%E9%B0%F1%FE%E7%F7%B0%A8%B0%DB%B2%AF%B2%C4%CD%A3%BD%C0%CD%E4%B0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A3%A2%EF%BE%E9%B0%F1%FE%E7%F7%B0%A8%B0%C4%CD%FD%E7%E6%B2%AF%B2%C7%CD%C0%A0%B2%B8%DB%B0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A3%A7%EF%CF%EF%BE%E9%B0%F6%F7%E1%F1%E0%FB%E2%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%AE%E6%F3%F0%FE%F7%B2%F0%FD%E0%F6%F7%E0%AF%CE%B0%A3%CE%B0%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%E5%FB%F6%E6%FA%A8%B2%A3%A2%A2%B7%A9%CE%B0%AC%CE%FC%AE%E6%F0%FD%F6%EB%AC%CE%FC%AE%E6%E0%AC%CE%FC%AE%E6%F6%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%E5%FB%F6%E6%FA%A8%B2%A7%A2%B7%A9%CE%B0%AC%AE%FB%FF%F5%B2%E1%E0%F1%AF%CE%B0%E0%F7%E1%FD%E7%E0%F1%F7%E1%BD%C2%FB%F1%E6%E7%E0%F7%A0%BC%E2%FC%F5%CE%B0%B2%F3%FE%E6%AF%CE%B0%CE%B0%B2%E5%FB%F6%E6%FA%AF%CE%B0%A0%A5%A5%CE%B0%B2%FA%F7%FB%F5%FA%E6%AF%CE%B0%A0%A4%A5%CE%B0%AC%AE%BD%E6%F6%AC%CE%FC%AE%E6%F6%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%E5%FB%F6%E6%FA%A8%B2%A7%A2%B7%A9%CE%B0%AC%CE%FC%AE%E2%AC%AE%E1%E6%E0%FD%FC%F5%AC%AE%E1%E2%F3%FC%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%E6%F7%EA%E6%BF%F6%F7%F1%FD%E0%F3%E6%FB%FD%FC%A8%B2%E7%FC%F6%F7%E0%FE%FB%FC%F7%A9%CE%B0%AC%D5%F7%F5%F7%E4%F7%FC%A8%AE%BD%E1%E2%F3%FC%AC%AE%BD%E1%E6%E0%FD%FC%F5%AC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%AE%FB%FF%F5%B2%F3%FE%E6%AF%CE%B0%CE%B0%B2%E1%E0%F1%AF%CE%B0%E0%F7%E1%FD%E7%E0%F1%F7%E1%BD%F7%CA%F7%CD%DE%F3%C6%F7%CA%CD%FF%F3%E6%FA%CD%A0%BC%A3%BC%F5%FB%F4%CE%B0%B2%E5%FB%F6%E6%FA%AF%CE%B0%AA%AA%CE%B0%B2%FA%F7%FB%F5%FA%E6%AF%CE%B0%A4%A2%CE%B0%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%E6%F7%EA%E6%BF%F3%FE%FB%F5%FC%A8%B2%F1%F7%FC%E6%F7%E0%A9%B2%F4%FD%FC%E6%BF%E1%FB%E8%F7%A8%B2%A2%BC%AA%F7%FF%A9%CE%B0%AC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%B2%F1%FE%F3%E1%E1%AF%CE%B0%F7%EA%F7%BF%FF%F3%E6%FA%BF%FB%FF%F5%CE%B0%AC%AE%E1%E2%F3%FC%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%E6%F7%EA%E6%BF%F6%F7%F1%FD%E0%F3%E6%FB%FD%FC%A8%B2%E7%FC%F6%F7%E0%FE%FB%FC%F7%A9%CE%B0%AC%AE%E1%E6%E0%FD%FC%F5%AC%D5%F7%E4%E0%F3%F3%F5%F6%A8%AE%BD%E1%E6%E0%FD%FC%F5%AC%AE%BD%E1%E2%F3%FC%AC%AE%F0%E0%AC%D0%F7%E0%F7%F9%F7%FC%B2%F6%F7%B2%E7%FB%E6%F5%F3%FC%F5%E1%E1%E2%F3%FC%FC%FB%FC%F5%B2%C4%FD%E7%E6%BE%B2%F6%E0%E7%F9%B2%E7%FB%E6%B2%FB%FC%B2%C4%BC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%BD%E6%F6%AC%CE%FC%AE%BD%E6%E0%AC%CE%FC%AE%BD%E6%F0%FD%F6%EB%AC%CE%FC%AE%BD%E6%F3%F0%FE%F7%AC%B0%BE%B0%E6%FB%E6%FE%F7%B0%A8%B0%D0%F7%E0%F7%F9%F7%FC%B2%F6%F7%B2%E7%FB%E6%F5%F3%FC%F5%E1%E1%E2%F3%FC%FC%FB%FC%F5%B2%C4%FD%E7%E6%B0%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%A2%BC%A5%B0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%C1%FA%FD%E5%B0%A8%BF%A3%BE%B0%F1%FE%E7%F7%E1%B0%A8%C9%E9%B0%F1%FE%E7%F7%B0%A8%B0%C0%CD%E4%B2%AF%B2%C0%CD%A3%B2%B9%B2%C0%CD%A0%B0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A7%EF%BE%E9%B0%F1%FE%E7%F7%B0%A8%B0%DB%B2%AF%B2%C4%CD%A3%BD%C0%CD%E4%B0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A3%A2%EF%BE%E9%B0%F1%FE%E7%F7%B0%A8%B0%C4%CD%FD%E7%E6%B2%AF%B2%C7%CD%C0%A0%B2%B8%DB%B0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A3%A7%EF%CF%EF%BE%E9%B0%F6%F7%E1%F1%E0%FB%E2%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%AE%E6%F3%F0%FE%F7%B2%F0%FD%E0%F6%F7%E0%AF%CE%B0%A3%CE%B0%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%E5%FB%F6%E6%FA%A8%B2%A3%A2%A2%B7%A9%CE%B0%AC%CE%FC%AE%E6%F0%FD%F6%EB%AC%CE%FC%AE%E6%E0%AC%CE%FC%AE%E6%F6%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%E5%FB%F6%E6%FA%A8%B2%A7%A2%B7%A9%CE%B0%AC%AE%FB%FF%F5%B2%E1%E0%F1%AF%CE%B0%E0%F7%E1%FD%E7%E0%F1%F7%E1%BD%C2%FB%F1%E6%E7%E0%F7%A1%BC%E2%FC%F5%CE%B0%B2%F3%FE%E6%AF%CE%B0%CE%B0%B2%E5%FB%F6%E6%FA%AF%CE%B0%A0%A4%A5%CE%B0%B2%FA%F7%FB%F5%FA%E6%AF%CE%B0%A0%A7%A4%CE%B0%AC%AE%BD%E6%F6%AC%CE%FC%AE%E6%F6%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%E5%FB%F6%E6%FA%A8%B2%A7%A2%B7%A9%CE%B0%AC%CE%FC%AE%E2%AC%AE%E1%E6%E0%FD%FC%F5%AC%AE%E1%E2%F3%FC%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%E6%F7%EA%E6%BF%F6%F7%F1%FD%E0%F3%E6%FB%FD%FC%A8%B2%E7%FC%F6%F7%E0%FE%FB%FC%F7%A9%CE%B0%AC%D5%F7%F5%F7%E4%F7%FC%A8%AE%BD%E1%E2%F3%FC%AC%AE%BD%E1%E6%E0%FD%FC%F5%AC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%AE%FB%FF%F5%B2%F3%FE%E6%AF%CE%B0%CE%B0%B2%E1%E0%F1%AF%CE%B0%E0%F7%E1%FD%E7%E0%F1%F7%E1%BD%F7%CA%F7%CD%DE%F3%C6%F7%CA%CD%FF%F3%E6%FA%CD%A1%BC%F5%FB%F4%CE%B0%B2%E5%FB%F6%E6%FA%AF%CE%B0%A5%A0%CE%B0%B2%FA%F7%FB%F5%FA%E6%AF%CE%B0%A1%AA%CE%B0%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%E6%F7%EA%E6%BF%F3%FE%FB%F5%FC%A8%B2%F1%F7%FC%E6%F7%E0%A9%B2%F4%FD%FC%E6%BF%E1%FB%E8%F7%A8%B2%A2%BC%AA%F7%FF%A9%CE%B0%AC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%B2%F1%FE%F3%E1%E1%AF%CE%B0%F7%EA%F7%BF%FF%F3%E6%FA%BF%FB%FF%F5%CE%B0%AC%AE%E1%E2%F3%FC%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%E6%F7%EA%E6%BF%F6%F7%F1%FD%E0%F3%E6%FB%FD%FC%A8%B2%E7%FC%F6%F7%E0%FE%FB%FC%F7%A9%CE%B0%AC%AE%E1%E6%E0%FD%FC%F5%AC%D5%F7%E4%E0%F3%F3%F5%F6%A8%AE%BD%E1%E6%E0%FD%FC%F5%AC%AE%BD%E1%E2%F3%FC%AC%B2%AE%F0%E0%AC%D0%F7%E0%F7%F9%F7%FC%B2%F6%F7%B2%E7%FB%E6%F5%F3%FC%F5%E1%E1%E2%F3%FC%FC%FB%FC%F5%B2%C4%FD%E7%E6%BE%B2%F6%E0%E7%F9%B2%E7%FB%E6%B2%FB%FC%B2%C4%BC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%BD%E6%F6%AC%CE%FC%AE%BD%E6%E0%AC%CE%FC%AE%BD%E6%F0%FD%F6%EB%AC%CE%FC%AE%BD%E6%F3%F0%FE%F7%AC%B0%BE%B0%E6%FB%E6%FE%F7%B0%A8%B0%D0%F7%E0%F7%F9%F7%FC%B2%F6%F7%B2%E7%FB%E6%F5%F3%FC%F5%E1%E1%E2%F3%FC%FC%FB%FC%F5%B2%C4%FD%E7%E6%B0%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%A7%B0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%C1%FA%FD%E5%B0%A8%BF%A3%BE%B0%F1%FE%E7%F7%E1%B0%A8%C9%E9%B0%F1%FE%E7%F7%B0%A8%B0%D4%FD%E0%E5%F3%E0%F6%B2%FD%F4%B2%C0%F7%E4%F7%E0%E1%F7%B2%F0%FB%F3%E1%AD%B0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A7%EF%BE%E9%B0%F1%FE%E7%F7%B0%A8%B0%C0%F7%E4%F7%E0%E1%F7%B2%F0%FB%F3%E1%B2%AF%AF%AC%B2%DB%B2%AF%B2%A2%B0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A3%A2%EF%BE%E9%B0%F1%FE%E7%F7%B0%A8%B0%DB%B2%AF%B2%A2%B2%AF%AF%AC%B2%C7%CD%C0%A3%B2%AF%B2%A2%B0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A3%A7%EF%CF%EF%BE%E9%B0%F6%F7%E1%F1%E0%FB%E2%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%AE%E6%F3%F0%FE%F7%B2%F0%FD%E0%F6%F7%E0%AF%CE%B0%A3%CE%B0%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%E5%FB%F6%E6%FA%A8%B2%A3%A2%A2%B7%A9%CE%B0%AC%CE%FC%AE%E6%F0%FD%F6%EB%AC%CE%FC%AE%E6%E0%AC%CE%FC%AE%E6%F6%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%E5%FB%F6%E6%FA%A8%B2%A7%A2%B7%A9%CE%B0%AC%AE%FB%FF%F5%B2%E1%E0%F1%AF%CE%B0%E0%F7%E1%FD%E7%E0%F1%F7%E1%BD%C2%FB%F1%E6%E7%E0%F7%A6%BC%E2%FC%F5%CE%B0%B2%F3%FE%E6%AF%CE%B0%CE%B0%B2%E5%FB%F6%E6%FA%AF%CE%B0%A1%A6%A5%CE%B0%B2%FA%F7%FB%F5%FA%E6%AF%CE%B0%A0%A7%A5%CE%B0%AC%AE%BD%E6%F6%AC%CE%FC%AE%E6%F6%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%E5%FB%F6%E6%FA%A8%B2%A7%A2%B7%A9%CE%B0%AC%CE%FC%AE%E2%AC%AE%E1%E6%E0%FD%FC%F5%AC%AE%E1%E2%F3%FC%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%E6%F7%EA%E6%BF%F6%F7%F1%FD%E0%F3%E6%FB%FD%FC%A8%B2%E7%FC%F6%F7%E0%FE%FB%FC%F7%A9%CE%B0%AC%D5%F7%F5%F7%E4%F7%FC%A8%AE%BD%E1%E2%F3%FC%AC%AE%BD%E1%E6%E0%FD%FC%F5%AC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%AC%AE%FB%FF%F5%B2%F3%FE%E6%AF%CE%B0%CE%B0%B2%E1%E0%F1%AF%CE%B0%E0%F7%E1%FD%E7%E0%F1%F7%E1%BD%F7%CA%F7%CD%DE%F3%C6%F7%CA%CD%FF%F3%E6%FA%CD%A2%BC%F5%FB%F4%CE%B0%B2%E5%FB%F6%E6%FA%AF%CE%B0%AB%A4%CE%B0%B2%FA%F7%FB%F5%FA%E6%AF%CE%B0%A7%AA%CE%B0%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%E6%F7%EA%E6%BF%F3%FE%FB%F5%FC%A8%B2%F1%F7%FC%E6%F7%E0%A9%B2%F4%FD%FC%E6%BF%E1%FB%E8%F7%A8%B2%A2%BC%AA%F7%FF%A9%CE%B0%AC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%E2%B2%F1%FE%F3%E1%E1%AF%CE%B0%F7%EA%F7%BF%FF%F3%E6%FA%BF%FB%FF%F5%CE%B0%AC%AE%E1%E2%F3%FC%B2%E1%E6%EB%FE%F7%AF%CE%B0%E6%F7%EA%E6%BF%F6%F7%F1%FD%E0%F3%E6%FB%FD%FC%A8%B2%E7%FC%F6%F7%E0%FE%FB%FC%F7%A9%CE%B0%AC%AE%E1%E6%E0%FD%FC%F5%AC%D5%F7%E4%E0%F3%F3%F5%F6%A8%AE%BD%E1%E6%E0%FD%FC%F5%AC%AE%BD%E1%E2%F3%FC%AC%AE%F0%E0%AC%D0%F7%E0%F7%F9%F7%FC%B2%F6%F7%B2%E4%F7%E0%E4%F3%FC%F5%FB%FC%F5%E1%E5%F7%F7%E0%E1%E6%F3%FC%F6%B2%C0%A3%BE%B2%F6%E0%E7%F9%B2%E7%FB%E6%B2%FB%FC%B4%FC%F0%E1%E2%A9%u033B%BC%AE%BD%E2%AC%CE%FC%AE%BD%E6%F6%AC%CE%FC%AE%BD%E6%E0%AC%CE%FC%AE%BD%E6%F0%FD%F6%EB%AC%CE%FC%AE%BD%E6%F3%F0%FE%F7%AC%B0%BE%B0%E6%FB%E6%FE%F7%B0%A8%B0%D0%F7%E0%F7%F9%F7%FC%B2%F6%F7%B2%E7%FB%E6%F5%F3%FC%F5%E1%E1%E2%F3%FC%FC%FB%FC%F5%B2%C4%FD%E7%E6%B0%BE%B0%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%A2%BC%A5%B0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%C1%FA%FD%E5%B0%A8%BF%A3%BE%B0%F1%FE%E7%F7%E1%B0%A8%C9%E9%B0%F1%FE%E7%F7%B0%A8%B0%D4%FD%E0%E5%F3%E0%F6%B2%FD%F4%B2%C0%F7%E4%F7%E0%E1%F7%B2%F0%FB%F3%E1%AD%B0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A7%EF%BE%E9%B0%F1%FE%E7%F7%B0%A8%B0%D4%FD%E0%E5%F3%E0%F6%B2%F0%FB%F3%E1%B3%B2%D6%F7%B2%F6%FB%FD%F6%F7%B2%FB%E1%B2%FB%FC%B2%F5%F7%FE%F7%FB%F6%FB%FC%F5%BC%B0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A3%A2%EF%BE%E9%B0%F1%FE%E7%F7%B0%A8%B0%D6%F7%B2%E1%E2%F3%FC%FC%FB%FC%F5%E1%F6%F7%FE%F7%E0%B2%E8%FD%E7%B2%F7%F7%FC%B2%E1%E2%F3%FC%FC%FB%FC%F5%B2%FB%FC%E1%E6%F7%FE%FE%F7%FC%B2%E4%F3%FC%B2%A0%BC%A7%C4%B2%FF%F3%F3%E0%B2%F6%F7%B2%E4%FD%FD%E0%E5%F3%F3%E0%E6%E1%F7%B2%E1%E2%F3%FC%FC%FB%FC%F5%E1%E4%F3%FE%B2%E4%F3%FC%B2%F6%F7%B2%F6%FB%FD%F6%F7%B2%FB%E1%B2%FE%F3%F5%F7%E0%BC%B2%DA%F7%E6%B2%FB%E1%B2%F6%F3%F3%E0%FD%FF%B2%F6%F7%B2%F6%FB%FD%F6%F7%B2%F6%FB%F7%B2%F6%F7%B2%E1%E2%F3%FC%FC%FB%FC%F5%B2%E8%F3%FE%B2%FB%FC%E1%E6%F7%FE%FE%F7%FC%BC%B2%C4%FD%E7%E6%B2%AF%B2%C7%CD%D6%A3%B0%BE%B0%E6%FB%FF%F7%B0%A8%A3%A7%EF%CF%EF%CF%BE%B0%E6%FB%E6%FE%F7%B0%A8%B0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%E1%B0%A8%E9%B0%FF%E1%F5%C1%E6%F3%E0%E6%D5%F3%FF%F7%B0%A8%B0%D1%FE%FB%F1%F9%B2%FA%F7%E0%F7%B2%E6%FD%B2%E1%E6%F3%E0%E6%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%E7%F0%FF%FB%E6%B0%A8%B0%C4%F7%E0%E8%F7%FC%F6%F7%FC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DB%FC%F4%FD%E0%FF%F3%E6%FB%FD%FC%DE%FD%FD%F9%FB%FC%F5%B0%A8%B0%D1%FD%FD%FE%B3%B2%C6%FA%F7%B2%FB%FC%F4%FD%E0%FF%F3%E6%FB%FD%FC%B2%EB%FD%E7%B2%E5%F7%E0%F7%B2%FE%FD%FD%F9%FB%FC%F5%B2%F4%FD%E0%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C2%FE%F3%EB%C1%E6%F3%E0%E6%B0%A8%B0%D1%FE%FB%F1%F9%B2%FA%F7%E0%F7%B2%E6%FD%B2%E2%FE%F3%EB%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DF%FB%FC%FB%FF%FB%E8%F7%B0%A8%B0%DF%FB%FC%FB%FF%FB%E8%F7%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DF%F3%EA%FB%FF%FB%E8%F7%B0%A8%B0%DF%F3%EA%FB%FF%FB%E8%F7%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C6%FB%FF%F7%B0%A8%B0%C6%FB%FF%F7%B2%E2%F7%E0%B2%E3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DC%FD%DB%FF%F3%F5%F7%B0%A8%B0%DC%FD%B2%E2%FB%F1%E6%E7%E0%F7%B2%E3%E7%F7%E1%E6%FB%FD%FC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%E7%F1%F1%F7%E1%E1%F7%E1%B0%A8%B0%C0%FB%F5%FA%E6%B3%B2%EE%B2%D7%EA%F1%F7%FE%FE%F7%FC%E6%B3%B2%EE%B2%D5%E0%F7%F3%E6%B3%B2%EE%B2%C4%F7%E0%EB%B2%F5%FD%FD%F6%B3%B2%EE%B2%C2%F7%E0%F4%F7%F1%E6%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D4%F3%FB%FE%E7%E0%F7%E1%B0%A8%B0%DB%E6%B2%E5%F3%E1%B2%FC%FD%E6%B2%E6%FA%F3%E6%B3%B2%EE%B2%DB%FC%F1%FD%E0%E0%F7%F1%E6%B3%B2%EE%B2%DC%FD%E6%B2%F1%FD%E0%E0%F7%F1%E6%B3%B2%EE%B2%C1%FD%E0%E0%EB%B3%B2%EE%B2%D7%E0%E0%FD%E0%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DB%FC%F4%FD%E0%FF%F3%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%D3%F3%FC%E5%FB%F8%E8%FB%FC%F5%F7%FC%B0%BE%B0%FF%F5%E1%C1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B0%A8%B0%DD%E2%FE%FD%E1%E1%FB%FC%F5%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D6%F3%E6%F7%B0%A8%B0%D6%F3%E6%E7%FF%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D6%F7%E1%F3%F4%FB%FD%B0%A8%B0%D1%FA%F3%FE%FE%F7%FC%F5%F7%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D1%FA%F3%FE%FE%F7%FC%F5%F7%B0%A8%B0%C6%E0%FB%F3%FE%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D1%FA%F3%FE%FE%F7%FC%F5%F7%E1%D1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F7%F6%B0%A8%B0%D1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F7%F6%B2%E6%E0%FB%F3%FE%E1%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%E6%F3%E0%E6%C6%FB%FF%F7%B0%A8%B0%C1%E6%F3%E0%E6%FB%FC%F5%B2%E6%FB%FF%F7%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C0%F7%F3%F6%C6%FB%FF%F7%B0%A8%B0%C0%F7%F3%F6%B2%E6%FA%F7%B2%FB%FC%E1%E6%E0%E7%F1%E6%FB%FD%FC%E1%B2%F3%FC%F6%B2%F1%FE%FB%F1%F9%B2%FD%FC%B2%F3%B2%E6%E0%FB%F3%FE%B2%E5%FA%F7%FC%B2%EB%FD%E7%B5%E0%F7%B2%E0%F7%F3%F6%EB%B2%E6%FD%B2%E2%FE%F3%EB%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D1%FA%F3%FE%FE%F7%FC%F5%F7%E1%D3%FE%FE%D1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F7%F6%B0%A8%B0%CB%FD%E7%B5%E4%F7%B2%F1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F7%F6%B2%F3%FE%FE%B2%E6%FA%F7%B2%E6%E0%FB%F3%FE%E1%B3%B2%CB%FD%E7%B2%F1%F3%FC%B2%FC%FD%E5%B2%F1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F7%B2%E6%FA%F7%B2%F5%F3%FF%F7%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D6%F7%E1%F3%F4%FB%FD%C1%FD%FE%E4%F7%F6%B0%A8%B0%CB%FD%E7%B2%FF%F3%F6%F7%B2%FB%E6%B3%B2%CB%FD%E7%B2%F1%F3%FC%B2%E0%F7%E1%E6%F3%E0%E6%B2%E6%FD%B2%E2%FE%F3%EB%B2%F3%F5%F3%FB%FC%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D6%F7%E1%F3%F4%FB%FD%C1%FD%FE%E4%F7%F6%A3%B0%A8%B0%CB%FD%E7%B2%E1%FD%FE%E4%F7%F6%B2%E6%FA%F7%B2%E6%E0%FB%F3%FE%B3%B2%D1%FD%FC%F5%E0%F3%E6%E7%FE%F3%E6%FB%FD%FC%E1%B3%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%FC%F6%C6%FB%FF%F7%B0%A8%B0%C6%FB%FF%F7%B2%DD%E4%F7%E0%BC%B2%C2%FE%F7%F3%E1%F7%B2%E0%F7%E1%E6%F3%E0%E6%B2%E6%FD%B2%E6%E0%EB%B2%F3%F5%F3%FB%FC%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%D7%E0%E0%FD%E0%B0%A8%B0%C1%FD%E0%E0%EB%BC%B2%C5%E0%FD%FC%F5%B2%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%D1%D7%E0%E0%FD%E0%B0%A8%B0%C1%FD%E0%E0%EB%BC%B2%C6%FA%F7%B2%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%B2%FB%E1%B2%E5%E0%FD%FC%F5%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D1%FA%F3%FE%FE%F7%FC%F5%F7%C1%FD%FE%E4%F7%F6%B0%A8%B0%CB%FD%E7%B2%E1%FD%FE%E4%F7%F6%B2%E6%FA%FB%E1%B2%E6%E0%FB%F3%FE%B3%B2%C2%FE%F7%F3%E1%F7%B2%E1%F7%FE%F7%F1%E6%B2%F3%FC%FD%E6%FA%F7%E0%B2%FD%FC%F7%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D6%F7%E1%F3%F4%FB%FD%C0%F7%F0%FD%FD%E6%B0%A8%B0%C0%F7%E1%E6%F3%E0%E6%B2%E6%FA%F7%B2%F5%F3%FF%F7%B2%F3%FC%F6%B2%E6%FA%F7%B2%E1%E6%F3%E0%E6%FB%FC%F5%B2%E6%FB%FF%F7%AD%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F7%D3%FE%FE%D1%FA%F3%FE%FE%F7%FC%F5%F7%F6%B0%A8%B0%CB%FD%E7%B2%FF%E7%E1%E6%B2%F1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F7%B2%F3%FE%FE%B2%E6%FA%F7%B2%E6%E0%FB%F3%FE%E1%B2%E6%FD%B2%F4%FB%FC%FB%E1%FA%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C1%FD%FE%E4%F7%F6%D1%FA%F3%FE%FE%F7%FC%F5%F7%B0%A8%B0%CB%FD%E7%B2%F3%FE%E0%F7%F3%F6%EB%B2%F1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F7%F6%B2%E6%FA%FB%E1%B2%E6%E0%FB%F3%FE%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C5%E0%FB%E6%F7%D1%FA%F3%FE%FE%F7%FC%F5%F7%B0%A8%B0%D1%FD%FF%E2%FE%F7%E6%F7%B2%E6%FA%F7%B2%E6%E0%FB%F3%FE%BC%B2%C5%E0%FB%E6%F7%B2%E6%FA%F7%B2%E1%FD%FE%E7%E6%FB%FD%FC%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%D7%FC%F6%C6%FB%FF%F7%C0%F7%E1%E6%F3%E0%E6%B0%A8%B0%C6%FB%FF%F7%B2%DD%E4%F7%E0%BC%B2%C2%FE%F7%F3%E1%F7%B2%E0%F7%E1%E6%F3%E0%E6%B2%E6%FD%B2%E6%E0%EB%B2%F3%F5%F3%FB%FC%BC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%C0%F7%F0%FD%FD%E6%B0%A8%B0%DA%F7%E0%E1%E6%F3%E0%E6%F7%FC%B0%BE%B0%FF%E1%F5%DA%F7%FE%E2%B0%A8%B0%DA%F7%FE%E2%B0%EF%EF
Uw browser is niet compatibel met deze tool.

Dit artikel valt onder de licensiebepalingen van Creative Commons Naamsvermelding Gelijk delen Licentie 4.0