Stop navigatie

MeerkeuzeMeasurementTech

Meerkeuzevragen Sensoren

Vraag:

Geef een andere naam voor een lichtafhankelijke weerstand

AAntwoorden

Thyristor

Memristor

Photoresistor

Thermistor

Feedback

Vraag:

Wat gebeurt er indien je met een NTC weerstand een stijgende temperatuur meet?

AAntwoorden

De weerstand wordt groter

De weerstand wordt kleiner

De weerstand blijft constant

De stroom zal dalen

Feedback

Vraag:

Om sensoren zoals de LDR en thermistor uit te lezen moeten deze worden opgenomen in een 

AAntwoorden

Load cell

Spanningsmeter

Spanningsdeler

H-brug

Feedback

Meerkeuzevragen Meetsystemen

Vraag:

De RMS waarde van een spanning wordt gemeten met

AAntwoorden

De AC stand van een multimeter

De DC stand van een multimeter

De oscilloscoop

Spectrum analyser

Feedback

Vraag:

De gemiddelde waarde van een spanning wordt gemeten met

AAntwoorden

De AC stand van de multimeter

De DC stand van de multimeter

Oscilloscoop

spectrum analyser

Feedback

Vraag:

Welke grootheid kan je niet meten met een multimeter?

AAntwoorden

Temperatuur

Momentele waarde

Capaciteit

Weerstand

Feedback

Vraag:

Een multimeter kan slechts 1 van de volgende taken. Welke?

AAntwoorden

Sinusoïdale signalen meten met hoge frequenties

Signalen meten die blokgolven vormen

Sinusoïdale signalen meten met een lage frequentie

Vermogens meten

Feedback

Vraag:

Welke grootheid meet je met een oscilloscoop?

AAntwoorden

Stroom

Spanning

Weerstand

Vermogen

Feedback

Vraag:

Wat versta je onder de triggerspanning van een oscilloscoop?

AAntwoorden

De minimale ingangsspanning van de oscilloscoop

Vanaf welke spanning de oscilloscoop begint het signaal te tekenen

De schaalinstelling van de verticale as

Fout!
De spanning die de oscilloscoop nodig heeft om zijn beeldbuis op te warmen.

Feedback

Vraag:

Wanneer wordt er bij oscilloscopen gesproken over aliasing?

AAntwoorden

Indien de ingangsspanning de maximum spanning van de probe overschrijdt

Indien de ingangsfrequentie te hoog is voor de samplingfrequentie van de oscilloscoop

De oscilloscoop een te hoge stroom meet

Het signaal te klein is voor de oscilloscoop om dit te kunnen meten

Feedback

Dit artikel valt onder de licensiebepalingen van Creative Commons Naamsvermelding Gelijk delen Licentie 4.0