Stop navigatie

MeerkeuzeElektriciteit

Meerkeuzevraag elektriciteit

Vraag:

Spanning ontstaat door

AAntwoorden

Scheiding van magnetisch geladen deeltjes

Scheiding van elektrisch geladen deeltjes

atoomkrachten

2 containers met lading

Feedback

Vraag:

Welke redenering is juist?

AAntwoorden

Spanning wordt geproduceerd door weerstand en stroom

Spanning veroorzaakt stroom

Spanning wordt tegengewerkt door weerstand

Spanning is de oorzaak voor het warm worden van componenten

Feedback

Vraag:

Wat is arbeid

AAntwoorden

De energie die in een bepaalde tijd wordt omgezet

Een indicatie van hoeveel energie er in een bepaalde tijd kan omgezet worden

Een potentiaalverschil

De energie die door het systeem gebruikt wordt en niet als verlies verloren gaat.

Feedback

Vraag:

Indien je in een circuit een kleine weerstand vervangt door een grote weerstand dan

AAntwoorden

Wordt de stroom groter

Wordt de stroom kleiner

wordt de spanning kleiner

de spanning groter

Feedback

Vraag:

Wat gebeurt er met de weerstand indien je een dunne draad vervangt door een dikke draad?

AAntwoorden

De weerstand stijgt

De weerstand daalt

De draad wordt warmer

De dikte van de draad heeft geen invloed op de weerstand

Feedback

Dit artikel valt onder de licensiebepalingen van Creative Commons Naamsvermelding Gelijk delen Licentie 4.0