Stop navigatie

MeerkeuzeElectronics1

Meerkeuzevragen electronics 1

Vraag:

Een condensator slaat energie op in

AAntwoorden

Een elektrisch veld

Een magnetisch veld

Zijn geleidende platen

Als warmte

Feedback

Vraag:

Een condensator biedt een grote weerstand tegen

AAntwoorden

Kortsluiting

Wisselstroom

Gelijkstroom

Stroomverandering

Feedback

Vraag:

Wat is capacitieve reactantie?

AAntwoorden

De capaciteit van de condensator

De hoeveelheid energie die de condensator kan opslaan

De weerstand van de condensator in functie van de frequentie van het signaal

De ontlaadkarakteristiek van de condensator

Feedback

Vraag:

Indien de frequentie van het signaal door de condensator stijgt dan zal diens weerstand ...

AAntwoorden

Hetzelfde blijven

Dalen

Stijgen

Oneindig groot worden

Feedback

Vraag:

Een diode in forward bias

AAntwoorden

Blokkeert stroom

Geleidt spanning

Heeft een hoge weerstand

Geleidt stroom

Feedback

Vraag:

De diodekarakteristiek toont

AAntwoorden

De spanning over de diode in functie van de stroom erdoor

De stroom door de diode in functie van de spanning erover

Het verloop van het vermogen

De waarde van de voorschakelweerstand die je moet aansluiten

Feedback

Vraag:

Indien we een transistor vervangen door 1 met een grotere βDC dan zal

AAntwoorden

De basisstroom dalen

De basisstroom stijgen

De collectorstroom dalen

De collectorstroom stijgen

Feedback

Vraag:

Welke bewering is juist?

AAntwoorden

Een transistor is een spanningsversterker

Een transistor is een stroomversterker

Een transistor is een elektrische schakelaar

Een transistor functioneert als regelbare spanningsbron waarvan de uitgangsspanning afhankelijk is van de stroom- spanningskarakteristiek aan de ingang

Feedback

Vraag:

Indien IB 50 keer kleiner is dan IC dan is de versterkingsfactor gelijk aan:

AAntwoorden

0.005

0.02

50

0.05

Feedback

Vraag:

Indien een transistor als schakelaar is aangesloten wordt de maximum collectorstroom bepaald door

AAntwoorden

De ingangsstroom van de basis

De basisweerstand

De spanning over de basisweerstand

De collectorweerstand

Feedback

Dit artikel valt onder de licensiebepalingen van Creative Commons Naamsvermelding Gelijk delen Licentie 4.0