Stop navigatie

Kennistest

Invuloefening

Lees de alinea hieronder en vul de ontbrekende woorden in.
  1. Initialisatie van de Arduinopinnen en bibliotheken gebeurt in de ()-functie
  2. Het programma draait in de ()-functie
  3. De fysieke pinnen van je microcontroller kan je als in-/uitgangen configureren met de  ()-functie
  4. Een Arduino kan een digitale spanning op zijn uitgangen plaatsen met de (...)-functie
  5. Een Arduino kan digitale waarden inlezen aan zijn digitale ingangen met de  (...)-functie
  6. Een Arduino kan analoge waarden inlezen aan zijn analoge ingangen met de  (...)-functie
  7. Om een PWM signaal uit te sturen wordt de  (...)-functie gebruikt
  8. De seriële poort wordt gestart met de  (...)-functie
  9. Je schrijft data naar de seriële poort met de  ()-functie
  10. Indien je een nieuwe regel wil beginnen nadat je de data verstuurd hebt dan maak je gebruik van (...)

JavaScript Inschakelen

Meerkeuzevraag

Vraag:

Hoeveel bedraagt de nominale stroom die een digitale pin van je Arduino kan leveren?

What's the nominal current a digital Arduino pin can provide?

AAntwoorden

20mA

40mA

160mA

80mA

Feedback

Vraag:

Hoeveel bedraagt de max. stroom die de voedingspin van je arduino kan leveren?

AAntwoorden

20mA

40mA

80mA

160mA

Feedback

Vraag:

Om een digitale pin in te stellen als in-/output maak je gebruik van de volgende functie:

AAntwoorden

Serial.begin(9600)

pinMode(pin, functie)

digitalRead(pin)

digitalWrite(pin, state)

Feedback

Dit artikel valt onder de licensiebepalingen van Creative Commons Naamsvermelding Gelijk delen Licentie 4.0