Condensatoren

Een condensator is vergelijkbaar met een oplaadbare batterij. Deze elektronische component slaat elektrische energie op in de vorm van een elektrisch veld.

De opbouw bestaat uit 2 geleidende platen die een bepaalde afstand van mekaar gescheiden zijn. Indien er op de ene zijde een negatieve lading wordt geplaatst en op de andere een positieve komt er een spanning te staan over diens aansluitingen. Het materiaal dat zich tussen de platen bevindt noemt men het diëlektricum.

De capaciteit van een condensator bepaalt de hoeveelheid lading die nodig is om een bepaalde spanning op de uitgangen te zetten. De capaciteit wordt in formules genoteerd als C en uitgedrukt in de eenheid Farad [F].

LaTeX: C=\frac{Q}{V}

Eigenschappen van condensatoren:

Laadcyclus en RC constante

Aangezien er eerst een bepaalde lading op de condensator moet gezet worden duurt het even voor deze de uiteindelijke spanning bereik. Hoe snel deze oplaadt en terug ontlaadt is afhankelijk van de aangesloten weerstand en capaciteit van de condensator. We nemen aan dat een condensator is opgeladen na 5 maal de tijdsconstante Tau

LaTeX: \tau=R\cdot C

 

Types condensatoren

Niet gepolariseerde condensatoren

 

Gepolariseerde electrolytische condensatoren

Spoelen of inductoren

Spoelen slaan elektrische energie op als een magnetisch veld in tegenstelling tot de condensatoren die dat in een elektrisch veld doen.

Eigenschappen van spoelen: